• Witamy na stronie firmy zajmującej się wyceną
  Witamy na stronie firmy zajmującej się wyceną

Zapraszamy do korzystania z naszych usług klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze, urzędy organów administracji państwowej i samorządowej, spółdzielnie mieszkaniowe oraz każdy podmiot któremu potrzebny jest operat szacunkowy.

Wyceniamy nieruchomości: grunty, budynki, lokale, prawa do nieruchomości.


Rzeczoznawca Majątkowy
Jadwiga Lewandowska

Wyceniamy dla różnych celów miedzy innymi:

 • bankowych
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
 • podziałów majątku w sprawach o zniesienie współwłasności, rozwodowych, działach spadku
 • oszacowanie odszkodowania przy wywłaszczaniu nieruchomości np. pod drogi
 • oszacowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 • oszacowanie dla potrzeb zobowiązania podatkowego należnego Urzędowi Skarbowemu
 • ustalenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
 • opinia o nieruchomości
 • inne cele dla których potrzebne jest oszacowanie wartości nieruchomości