Dokumenty do pobrania

Przy każdej wycenie ilość koniecznych dokumentów jest ustalana indywidualnie przy kontakcie telefonicznym.

Poniżej najczęściej wymagane dokumenty

Lokal mieszkalny, użytkowy

 1. Akt notarialny jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej.
Pobierz dokument

Nieruchomość zabudowana

 1. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna.

 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli brak planu przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 3. Projekt techniczny budynku, w szczególności rzuty kondygnacji.

 4. Pozwolenie na budowę.

 5. Pozwolenie na użytkowanie.

Pobierz dokument

Nieruchomość w trakcie budowy

 1. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna.
 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli brak planu przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Projekt techniczny budynku w szczególności rzuty kondygnacji.
 4. Pozwolenie na budowę.
 5. Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
 6. Kosztorys.
Pobierz dokument

Działka niezabudowana

 1. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza.

 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli brak planu przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli była wydana.

Pobierz dokument