O nas

Firmę zajmującą się wyceną nieruchomości prowadzę od 2002 r.
Uprawnienia nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2002 r. pod numerem uprawnień 3632.

W 1999 r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Odbyłam również kilkuletnią praktykę zawodową w firmie zajmującej się wyceną nieruchomości.

Zdałam egzamin państwowy nadający mi tytuł rzeczoznawcy majątkowego oraz prawo do wykonywania działalności w zakresie szacowania nieruchomości i maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

W trakcie pracy zawodowej odbyłam szereg szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego z wyceny nieruchomości dla różnych celów.

Od 2002 r. jestem biegłą sądową w zakresie szacowania nieruchomości.

Od 2002 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu.

Napisz do mnie