Wycena dla firm

Obszar działania: cała Polska.

Proces wyceny składa się z 4 następujących etapów:

W operacie szacunkowym najczęściej określona jest wartość rynkowa nieruchomości. Jest to najbardziej prawdopodobna cena jaką można uzyskać za nieruchomość na wolnym rynku.

Nieruchomość porównuje się do innych nieruchomości, które były przedmiotem sprzedaży w okolicy. Ceny do porównań rzeczoznawca uzyskuje z aktów notarialnych.

Innym podejściem, które można zastosować przy wycenie nieruchomości wchodzących w skład firmy jest podejście dochodowe. Polega ono na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości oraz, że nie zapłaci za nią więcej od kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i stopniu ryzyka.

Wartość nieruchomości zależy od dochodu, który może generować nieruchomość albo w ramach czynszu albo w ramach zysków z działalności gospodarczej. Przy nietypowych nieruchomościach istnieje możliwość oszacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości.

Metoda ta polega na spojrzeniu na nieruchomość poprzez koszty jakie należało ponieść aby pobudować nieruchomość.