Działka niezabudowana

  1. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza.
  2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli brak planu przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli była wydana.