Nieruchomość w trakcie budowy

  1. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna.
  2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli brak planu przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  3. Projekt techniczny budynku w szczególności rzuty kondygnacji.
  4. Pozwolenie na budowę.
  5. Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
  6. Kosztorys.