Lokal mieszkalny, użytkowy

  1. Akt notarialny jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej.